Den spanska skogssnigeln lever av döda och levande växter samt på kadaver.


I och med att den spridits passivt genom att ägg och sniglar följer med transporter av plantor, jord och trädgårdsavfall så har den introducerats och etablerat sig långt utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, och då den på många håll uppträder invasivt har den blivit till ett gissel för många odlare och i trädgårdar.


Öknamnet mördarsnigel kommer dock främst av att den liksom en del andra snigelarter äter as och även andra levande sniglar och mindre djur.


Arten är till det yttre mycket variabel. Vanligast är den gråbrun till rödbrun och längden uppgår i många fall till mer än 12 cm, av upp till en tummes tjocklek.


Den spanska skogssnigeln har en stor fortplantningspotential bland annat eftersom den är hermafrodit, alltså tvåkönad. Normalt parar sig sniglarna med varandra och utbyter då spermier, men den kan också befrukta sig själv. En annan orsak är att den producerar stora mängder ägg.


Det kan räcka med att en enda individ, eller till och med ett enda ägg, kommer till en ny plats för att en ny talrik population ska uppstå.


En utbredd myt gällande sniglarnas fortplantning är att en snigel lägger ägg kort före sin död. Detta är felaktigt eftersom snigeln lägger sina ägg så fort de är mogna och alltså inte bär runt på mogna ägg för att lägga dessa i dödsögonblicket.

MÖRDARSNIGLAR 

    mail@mateomoreno.se

Copyright @ All Rights Reserved